Рус Укр
ГоловнаБлогиАНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА ДІЙ УРЯДУ УКРАЇНИ НА 2014 – 2024р.
Опитування всі опитування
ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ ВАМ ВЧАСНО СПЛАЧУВАТИ РАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ ЖКГ?
Занадто високі тарифи
Регулярне підвищення квартирної плати
Низька якість послуг або їх повна відсутність
Не дотримання виконавцями термінів з вивезення сміття
Бездіяльність ЖЕКу
Нічого, я завжди вчасно сплачую
Я не вважаю за потрібне платити за комунальні послуги


УК  NEW Роз'яснення, щодо розрахунку розміру житлової субсидії

УК  NEW Житлова субсидія: хто має право на її отримання

УК  При призначенні субсидії враховуються доходи подружжя, незалежно від їх реєстрації

УК   Категорії громадян, які втратили право на отримання субсидії

УК  П'ять основних питань та відповідей про субсидію на оплату ЖКП

  

  

 

 

АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА ДІЙ УРЯДУ УКРАЇНИ НА 2014 – 2024р.

10254
Практика державності сучасної України нараховує вже більш ніж двадцять років. Це відтинок часу, за який в вже в достатній мірі було продемонстровано всі вади та хибність підходів до державного управління в Україні

Передмова

Практика державності сучасної України нараховує вже більш ніж двадцять років. Це відтинок часу, за який в вже в достатній мірі було продемонстровано  всі вади та хибність підходів до державного управління в Україні.

В кризовому стані перебуває політична система країни. Жодний політик, жодна партія не може візуалізувати майбутнє в Україні.  Програми партій складаються більше з переліку лозунгів та маніпулятивних слоганів, а ніж з наповнення відповідним змістом. За таких умов, пересічний українець навіть не може для себе чітко сформулювати параметри успішності влади. Зрозуміти, що чекає його завтра.

Зовнішні запозичення, які необхідні країнам з слабким бюджетом для проведення реформ, в Україні були використані для субсидіювання нежиттєздатних галузей,  виплату популістських льгот, іншого.  Замість того щоб створювати інститути ринків, піднімати конкурентоздатні галузі, проводити модернізацію промисловості,  здійснювати структурні реформи, збільшувати експорт… Якщо за таких умов для покриття дефіциту ще здійснювати емісію, на країну неминуче чекає гіперінфляція.

В критичному стані знаходиться розмір золотовалютних резервів, який не покриває обсяг тримісячного імпорту, як це прийнято в міжнародних розрахунках. Сама гривня знаходиться в залежному стані.

Україні не вдалося вийти на світові ринки. Більшість товарообороту припадає на баланс імпорту та експорту.

Українська армія не може адекватно виконувати покладені на неї завдання.

В Україні відсутні умови для конвертованості національної валюти. Технічна оснащеність, якість і ефективність виробництва відстають від світового рівня, багато видів продукції неконкурентоспроможні, слабка експортна база; структура внутрішніх цін незіставима зі світовою; високий дефіцит платіжного балансу, зовнішня заборгованість; слабо розвинуті ринкові відносини у внутрішньогосподарчих зв’язках. І українська гривня поки залишається частково конвертованою валютою.

Українське суспільство роз’єднане.

У зв’язку з вищеописаним, виникла потреба у створенні чіткої програми дій уряду. Що і визначило актуальність даної авторської праці.

Внутрішньополітична стабільність та консолідація суспільства

Думка. Внаслідок певних соціально-культурних процесів, в залежності від регіону, українці різняться за  самоідентифікацією. Якщо українці Заходу бажають бачити себе рівноправними членами європейського співтовариства, навіть без розуміння основних засад існування суспільства Західної Європи. То українці Сходу, далі експлуатують атавістичну Великоруську ідею братських народів. 

Визначення та підходи до історичної місії і місця української держави у світі є  хибними. Оскільки дісталися нам у спадок, відповідно є трансформованими під ідеологічно-політичний базис колишніх державних утворень.

В загальному, оперуючи ідеями демократії за калькою з Сполучених Штатів Америки, мо можемо отримати картину, коли в Україні самі українці будуть меншість. Причому меншість, яка в синтетичній суспільній моделі української держави буде обмежена в доступі до матеріальних та нематеріальних можливостей та ресурсів. І якщо німець асоціюється з автівкою мерседес, турок з туристично-готельним бізнесом, британець з торгівельним флотом, а фін з крейдованим папером. То пересічний українець, в деіндустриалізованій країні та із знищеним аграрним сектором, дедалі більше схожий в загальносвітовій уяві на американського індіанця. Тільки з вусами, в солом’яній шляпі, під портретом Тараса Шевченка та у старій протертій вишитій сорочці.

Тому, для консолідації суспільства в Україні необхідно виголосити нову базову державотворчу ідею.

В залежності від визначення кордонів Європи та обраної методики обрахунку, на географічний центр Європи претендує кілька місць, більша частина яких в Україні. Це село Вишеньки Теребовлянського району Тернопільської області та село Ділове Рахівського району Закарпатської області.

І сама географія вказує нам нову природню назву: «Центральноєвропейська Держава».  

Зараз, в Україні більш ніж 200 зареєстрованих у відповідному порядку партій. Права, ліва чи центристська орієнтація відповідної партії, з грубшого, лише демонструє бачення певного обєднання громадян, стосовно балансу жорсткої вертикалі влади та самоврядності. Принцип багатопартійності в Україні себе не виправдав. Розпорошення якісних кадрів між багатьма партіями лише посилило кадровий голод у представницькій та виконавчій гілках влади країни.

Тому, створення лише єдиної партії забезпечить для держави дієвий інститут виховання еліти та допоможе утворити в Україні третій кут влади. Членство в партії не буде обмежено соціальним становищем чи матеріальним цензом. Проте, в партії має існувати своєрідне сито, яке надасть можливість членства під певні індивідуальні вимоги попередньої громадської діяльності, винахідництва чи авторства місцевих або загальнодержавних програм, служби в армії.

Партійність – одна з обов’язкових кваліфікаційно-кадрових вимог до будь-яких посад публічної служби.

Дії  Уряду. Всі необхідні зміни вносяться під час Конституційної Реформи.

Зовнішня політика

Думка. Український, білоруський, молдавський, болгарський, латишський та литовський народи –  народи, що мають дуже багато спільного в своїй історії розвитку. Геополітичне положення  країн сприяє тому, що сьогодні існують досить розгалужені двостронні зв’язки та  традиційно дружні відносини. Що історично склалися між цими державами.

Інтеграційні процеси Республіки Білорусь з Російською Федерацією загальмувалися і переживають кризу. Литовці, болгари та латиші не задоволені своїми умовами співіснування в  Європейському Союзі. У уряду Молдови немає державної стратегії і тому, у зовнішній політиці країна йде фарватером із своїми сусідами.

Відносини з Литвою, Республіка Білорусь, Латвією та Молдовою є пріоритетом національної зовнішньої політики. Інтересам України та інших країн регіону відповідає створення і розвиток Співдружності названих країн. З організацією загального внутрішнього ринку товарів, відтворення загального наукового та культурного простору, спільного захисту зовнішньо-політичних інтересів.

Геополітичний простір цих країн формує окремий регіон. Який включає в себе весь транзит із Російської Федерації в Південну та Західну Європу. Та обумовлює створення Центральноєвропейського Балто-Чорноморського Союзу «Центральноєвропейська Дуга».

Дії Уряду. Спільні з урядами інших країн дипломатичні зусилля, покликані створити загальні принципи Центральноєвропейського Балто-Чорноморського Союзу «Центральноєвропейська Дуга». Заходи з укріплення регіональної безпеки, утворення спільного внутрішнього ринку товарів, поглиблення економічних та культурних інтеграційних процесів між країнами, створення спільної внутрішньої валюти у формі записів на рахунках спеціально утвореного міжнародного банку «Центральноєвропейський».

Фінансово-кредитна політика

Думка. Відсутність стратегічних орієнтирів в сфері управління державним боргом є однією з найбільших проблем боргової політики. Саме управління зовнішнім державним боргом України відбувається переважно в рамках вирішення короткострокових задач бюджетної політики. Для кредиторів та потенційних інвесторів, боргова політика є непрозорою.

В період кризи, завдяки масштабним об’ємам фінансової допомоги, отриманої від МВФ, Європейського Союзу, Світового банку – Україна вийшла на перше місце у Східній Європі за темпами нарощування займів.

Сьогодні, нові кредити державі надаються під все гірші умови, оскільки гарантії своєчасного повернення боргів є сумнівними. Це говорить про те, що в країні вже пройшло кілька технічних дефолтів, які просто не афішуються.

Для забезпечення прозорості у зовнішніх запозиченнях, необхідно оголосити національний дефолт. Це дасть кредиторам більш чіткі та реальні умови повернення боргів Україною, стимулюватиме певний час вітчизняне виробництво та забезпечить якісно нові умови кредитування для держави.

Національній грошовій одиниці необхідна більша самостійність.

Дії Уряду. Оголосити національний дефолт. Проведення грошової реформи. Яка б передбачала створення нової грошової одиниці для споживацького сектору та оббігу серед населення, створення умовної грошової одиниці для лічби і взаєморозрахунків підприємств. Грошова одиниця для взаєморозрахунків підприємств, разом з державними займами у населення - випущеними державними цінними паперами під цільове державне кредитування, має стати локомотивом для відродження вітчизняної промисловості.

В рамках створення регіонального союзу, створити міжнародний банк «Центральноєвропейський».та спільну валюту для країн учасників союзу. Переформатувати кошик золото-валютних запасів країни, для можливості кредитування міжнародним банком «Центральноєвропейський».

Національна безпека

Думка. Основним пріоритетом залишиться зміцнення суверенітету та територіальної цілісності країни. Проте, в умовах утворення регіонального Центральноєвропейського Балто-Чорноморського Союзу «Центральноєвропейська Дуга», перед країною повстануть і нові завдання та виклики.

Військова доктрина України не передбачає вірогідних супротивників. Ми маємо безядерний та позаблоковий статус, скорочену армію, У нових реаліях, армія не в змозі буде адекватно виконувати власні завдання, підтримувати безпеку в регіоні. Необхідна докорінна реорганізація та переоснащення сучасними видами озброєння збройних сил України.

Необхідно активізувати діяльність із зміцнення економічного, військового, соціально-політичного, інформаційного та екологічного компонентів національної безпеки.

Дії Уряду. Розробка та втілення програми комплексної реорганізації армії. Мають бути збільшені призови, забезпечена висока заробітна платня військовослужбовців контрактників, встановлені пільги для військовослужбовців резерву збройних сил України.

Забезпечити люстрацію. За оприлюдненими списками осіб, які працювали чи співпрацювали з КГБ, створити певні правові обмеження з метою недопущення таких осіб в органи влади.

У тісній співпраці з ВПК інших країн регіону, необхідно розробити та втілити проект винищувача нового покоління для військово-повітряних збройних сил держав учасників проекту.

Розробка основних напрямків  розвитку і взаємодії оборонної промисловості з цивільним сектором промисловості. Розробка системи дієвих заходів з захисту населення, об’єктів і території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Соціальний розвиток і забезпечення занятості

Думка. Необхідно активізувати урядову діяльність стосовно забезпечення дієвих  заходів з стрімкого скорочення безробіття та відповідно боротьби з бідністю.

Дії Уряду. Необхідно створити умови для реалізації трудового потенціалу. Це забезпечить освітня реформа та державна програма будівництва нових підприємств та розвитку аграрного сектору. Безробітна людина має бути автоматично зарахована на облік державних служб зайнятості. Та у випадку систематичних відмов від запропонованих відповідно до фаху та рівня професійності місць праці, скерована примусово після всіх виплат по тимчасовому безробіттю на роботу, за рішенням працівника служби зайнятості.  Жебрацтво має бути усунено як явище та бути прирівняним до злочину. Результатом пенсійної реформи має стати стадійна пенсія. Яка від мінімального значення, з роками поступово збільшується.

Житлове будівництво

Думка. Результатом недосконалої політики урбанізації держави попередника, безкоштовної приватизації житла та утворення ринку житла в Україні, - стало виникнення умов, коли багато житлового фонду знаходиться в одних руках, а сама проблема незабезпеченості якісним житлом більшості населення існує і немає реальних механізмів її вирішення. Отож, необхідне раціональне рішення задач з проектування та будівництва об’єктів житлової нерухомості в першу чергу державою.

Дії Уряду. Необхідно розробити та реалізувати концепцію формування джерел фінансування житлового будівництва. З метою формування житлового фонду біля ресурсів, розробити Генеральну схему організації території та розміщення виробничих сил в Україні. Розгорнути державне будівництво безкоштовного житла біля нових об’єктів промисловості та сільських господарств, без права приватизації цього житла. В ЖКГ забезпечити примусове створення ОСББ, в будинках де приватизовано більше 50 % житлового фонду. Розгорнути будівництво міні-ТЕЦ, які будуть працювати на місцевих видах палива.

Освіта

Думка. В сфері середньої освіти необхідно забезпечити якість освітнього процесу. А у сфері вищої освіти необхідно зберегти і розвинути кадровий потенціал на стратегічних напрямках розвитку країни; інтегрувати наукові та вищі навчальні заклади країни; підготувати та забезпечити атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації за пріоритетними напрямками.

Дії Уряду. В результаті проведення освітньої реформи: забезпечити обов’язкову дошкільну підготовку в організаціях освіти з метою забезпечення рівних стартових можливостей для всіх дітей; забезпечити в системі середньої освіти надходження учбово-навчальної літератури з технічних та спеціальних предметів; вжити заходи стосовно військово-патріотичного виховання молоді з організацією обов’язкових літніх таборів; вжити заходів для створення учбово-виробничих центрів праці для дітей. У сфері вищої освіти створити систему державних навчальних грантів та кредитів для отримання громадянами професійної освіти; ввести жорстку систему рейтингів вищих навчальних закладів; забезпечити поетапну інтеграцію науки та вищої освіти; забезпечити розробку і випуск нового покоління підручників; забезпечити створення студентських містечок для кожного ВНЗ.

Демографія та міграція

Думка. Україні вкрай необхідний докорінний перелом в демографічних та міграційних процесах. Необхідно закласти базис для збільшення чисельності населення в країні.

Дії Уряду. Осучаснення законодавчої бази, з метою забезпечення диференційованого підходу щодо різних груп населення щодо державних виплат та дотацій на материнство. Уряд має цілеспрямовано ліквідовувати фактори, які підштовхують людей до еміграції. Створення імміграційних карт та встановлення певних квот з метою повернення співвітчизників в Україну, врахування державних інтересів при регулюванні імміграції.

Промисловість та сільське господарство

Думка. Створити умови для зростання промислового виробництва. Створити державну програму стимулювання підприємств, які вироблятимуть імпортнозамінну продукцію.

Дії Уряду. Здійснювати жорсткий контроль за виконанням контрактних зобовязань підприємствами, які були передані іноземним та вітчизняним інвесторам. Провести аудит всіх приватизованих підприємств, у разі виявлення порушень забезпечити надходження до бюджету фінансової різниці. Для розвитку окремих галузей, розгорнути державне будівництво підприємств, реанімувати аграрний сектор. Створити внутрішньобартерний обмінник. Для підприємств робити обмін залишків. Для селян та фермерів обмін залишків сільськогосподарської продукції. Для взаєморозрахунків ввести внутрішню розрахункову одиницю.

Пріорітетне стимулювання авіавиробництва, суднобудування, танкобудування та виробництва ракетної техніки. В тому числі за рахунок реалізації спільних проектів з виробниками інших країн регіону.

Мале підприємництво

Думка. Подальше сприяння розширенню сектору підприємництва, з метою мотивування населення, зміцнення економіки країни.

Дії Уряду. Стимулювання конкурентного середовища для розвитку вітчизняних товаровиробників, сприяння поступовому заміщенню імпорта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

  1. Передмова
  2. Внутрішньополітична стабільність та консолідація суспільства
  3. Зовнішня політика
  4. Фінансово-кредитна політика
  5. Національна безпека
  6. Соціальний розвиток і забезпечення занятості
  7. Житлове будівництво
  8. Освіта
  9. Демографія та міграція
  10. Промисловість та с
Олег Пилипенко
 
Коментарі (0)
Блоги