Рус Укр
ГоловнаБлогиЩодо укладання договорів між КП «Водоканал» та ОСББ та ЖБК
Опитування всі опитування
ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ ВАМ ВЧАСНО СПЛАЧУВАТИ РАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ ЖКГ?
Занадто високі тарифи
Регулярне підвищення квартирної плати
Низька якість послуг або їх повна відсутність
Не дотримання виконавцями термінів з вивезення сміття
Бездіяльність ЖЕКу
Нічого, я завжди вчасно сплачую
Я не вважаю за потрібне платити за комунальні послуги

  

Щодо укладання договорів між КП «Водоканал» та ОСББ та ЖБК

11319
Комунальне підприємство "Водоканал" намагалося переукласти договори з ЖБК міста Запоріжжя. Громадською організацією "Вікторія" було підготовлено рамочний лист-відповідь на цю забаганку Водоканалу

Пропонуємо його Вам: На Ваш № 5506 від 14.09.2011 правління житлово-будівельного кооперативу  розглянуло на своєму засіданні та повідомляє наступне.

1. Статтею 19 цього Закону  України   "Про  питну   воду  і  питне  водопостачання" ( 2918-14  ),  визначений перелік  юридичних  осіб  (у  Законі  -  споживачів),  яким надаються  послуги  з  питного  водопостачання підприємством питного водопостачання. 

2. Статтею 29 Закону  України  "Про  житлово-комунальні послуги"  (1875-15 ) визначені особливості складання договорів про  надання  житлово-комунальних  послуг  в  багатоквартирних будинках,  яким є  будинок ЖБК, а саме: 1) договір складається     між     власником    квартири, орендарем  або  квартиронаймачем   і   балансоутримувачем   або уповноваженим ним особою; 2) у випадку якщо балансоутримувач не є  виконавцем,  він складає  договори  про надання житловокомунальних послуг з іншим виконавцем.

3. У випадку укладання договорів на житлово-комунальні послуги слід дотримуватися умов Типових договорів, затверджених відповідними постановами Кабінету Міністрів України, відхилятися від яких не можна. Типовими договорами передбачені такі сторони, як споживач (фізична особа) та виконавець послуг (юридична особа, що виконує та/або надає

житлово-комунальні послуги, тобто у випадках, коли надання таких послуг є предметом його діяльності). В розрізі цих тверджень, Договір № 886/3 від 01.10.2011 р також не відповідає Закону України „Про житлово-комунальні послуги”. 

4. У прикінцевих положеннях Закону «Про житлово-комунальні послуги» зокрема зазначено: «Договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, мають бути приведені у відповідність із ним до 1 січня 2006 року. Договори, що не приведені у відповідність із цим Законом у зазначений строк, втрачають чинність.»  Договір № 886/3 «Про надання послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у систему каналізації» не приведений у відповідність з чинним законодавством і на сьогодні втратив чинність. 

5. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” набрав чинності з 03.08.2005 року. Виконуючи п.2 розділу VIII („Прикінцеві положення”) цього закону, Кабінет Міністрів України 21 липня 2005 року прийняв Постанову № 630, якою затвердив Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – Правила).

6. Виконуючи п.2 розділу VIII („Прикінцеві положення”) Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, Кабінет Міністрів України 21 липня 2005 року прийняв Постанову № 630, якою затвердив Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.У Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення визначено, що точка розбору – місце розташування водорозбірних кранів або змішувачів холодної та гарячої води у квартирі (будинку садибного типу).

7. В п.1 Правил записано: „Ці Правила регулюють відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (далі - виконавець), і фізичною та юридичною особою (далі - споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - послуги)”. 

8. Відповідно до ст.1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб. 

9. Стаття 1 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” дає визначення споживача як фізичної чи юридичної особи, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу (до яких, зокрема, відноситься і послуга по водопостачанню та водовідведенню). 

10. За змістом вказаних норм, споживачем є особа, яка безпосередньо використовує воду та водовідведення, поставлену КП «Водоканал». В розумінні цих статей, ЖБК не може бути споживачем послуги по водопостачанню та водовідведенню, оскільки безпосередньо вказану воду не споживає і водовідведення (скидання використаних стоків до каналізаційних мереж) не використовує. 

11. Як свідчить довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), видом діяльності за КВЕД – 70.32.0 (перший – основний), ЖБК є «Управління нерухомістю». «Національний класифікатор України», прийнятий наказом Держспоживстандарту України від 26.11.2005р. № 375 визначив зміст підкласу КВЕД – 70.32.0. Цей підклас включає - управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та не житлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності.

12. У відповідності до наказу Держбуду України, Держнаглядохоронпраці "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" від 27.11.1997 N 32/288, експлуатацією є використання будівлі (споруди) згідно з функціональним призначенням та проведенням необхідних заходів до збереження стану конструкцій, при якому вони здатні виконувати задані функції з параметрами, що визначені вимогами технічної документації, а технічне обслуговування – комплекс заходів щодо контролю та підтримання роботоспроможного або справного стану, який полягає, як правило, в огляді, догляді та періодичному ремонті. У відповідності до наказу Держбуду України, Держнаглядохоронпраці "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" від 27.11.1997 N 32/288, експлуатацією є використання будівлі (споруди) згідно з функціональним призначенням та проведенням необхідних заходів до збереження стану конструкцій, при якому вони здатні виконувати задані функції з параметрами, що визначені вимогами технічної документації, а технічне обслуговування – комплекс заходів щодо контролю та підтримання роботоспроможного або справного стану, який полягає, як правило, в огляді, догляді та періодичному ремонті.

13.  З викладеного слідує, що ЖБК не може надавати (бути виконавцем) послуги з водопостачання та водовідведення субспоживачам – мешканцям будинку, а лише сприяти членам ЖБК в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами, оскільки він не є підприємством водопостачання та водовідведення в розумінні ст. 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». 

14. Відповідно до ст.18 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», господарська діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законом, а відповідно до п.17 ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності», централізоване водопостачання та водовідведення є видом діяльності, яке підлягає ліцензуванню. ЖБК  не має ліцензії на здійснення послуг населенню з водопостачання та водовідведення, не може її отримати за умов Закону України «Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності» та дозволеного виду діяльності за КВЕД – 70.32.0. Отже, у відповідності із цими законами та визначенням «Національного класифікатора України», ЖБК  не має права здійснювати даний вид діяльності, а може тільки забезпечувати здійснення цієї діяльності КП «Водоканал», яке має відповідну ліцензію.

15. Згідно ст.1 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, балансоутримувачем будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд є власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну і іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів і утримання будинку, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію відповідно до закону.

16. Власником будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд вищезгадана норма закону визначає як фізичну, так і юридичну особу, якій належить зареєстроване в установленому порядку право володіння, користування і розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом.

17. ЖБК не має на своєму балансі житлового будинку і йому власники квартир не передавали і, ймовірно, не передадуть на баланс своє майно і його частину, яка знаходиться в загальній власності (допоміжні приміщення, технічне устаткування, елементи зовнішнього впорядкування, які належать власникам квартир відповідно до ст..10 Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду.

18. У зв'язку з тим, що ЖБК визначено юридичною особою, а відповідно до ст..4 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” юридична особа відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників квартир не повинні відображатися у фінансовій звітності ЖБК. Виходячи з цього ЖБК не може нести відповідальність перед постачальниками комунальних послуг по сплаті КП «Водоканал» безпосередніх споживачів – мешканців будинку за спожиту холодну воду і водовідведення.

 Правління детально розглянувши договір № 886/3 про надання послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у системи каналізаціїі    не згодне підписувати його та повертає його без оформлення, так як не бачимо правових підстав для цього.

 

 

 

Людмила Шанц
 
Коментарі (5)
Иван Смольный
24 Березня 2013 p. 01:37
Практична цінність цього витвору - нульова. Даю дещо спрощену, але безкоштовну :-) пораду щодо технології примусу водоканалів до укладання договорів безпосередньо з споживачами - мешканцями (власниками) квартир у ЖБК, ОСББ, перевірену на практиці. 1. Розриваєте наявний господарчий договір (підстави знайдуться). 2. Невідкладно підготовлюєте та направляєте до водоканалу персональні заяви від КОЖНОГО власника квартири щодо укладення договору, до яких додається довідка про склад сім'ї. 3. При відмові, розпочинаєте бомбардувати контролюючи інстанції скаргами на протиправні дії водоканалу. Скарга має надходити від кожного споживача. Так, це клопітно і потребує часу та зусиль. Було таке, що водоканальці відключали ЖБК від водопостачання. Але, на такий випадок є прокуратура, ЗМІ, гарячі лінії, та фізичний недопуск слюсарів до запірної арматури. Уперед.
Людмила Шанц1
24 Березня 2013 p. 10:38
Дякую, пане Іване за "нульову цінність". Ця нульова цінність в свій час допомогла одному ЖБК захистити себе в суді, виграти суди всіх рівнів. Окрім того, мешканець цього ж будинку теж виграв суд у водоканалу щодо укладення з ним договору. Це, що Ви написали ми досить успішно проходили з іншим постачальником. З водоканалом ця схема не проходить, на жаль. Щодо прокуратури, ЗМІ та гарячої лінії: прокуратура - відповідає словами водоканалу, ЗМІ - тільки останні дні це питання став піднімати один із каналів ТВ(одна газета тільки в цьому питанні підтримала ОСББ та ЖБК Запоріжжя), гарячі лінії - досить ХО-ЛОД-НІ :). Приведений рамчний лист - це один із етапів клопітної(за вашими словами) роботи. А є ще позитивна відповідь АМКУ в Запорізькій області, якою скористалися багато ОСББ та ЖБК України. І наостанок, всі три пункти, які Ви привели у своєму коментарії ОСББ та ЖБК міста Запоріжжя проходять.
Станіслав Жуковський1
24 Березня 2013 p. 12:03
ОСББ (ЖБК також, особливої різниці між ними не бачу) є різновидом споживчої кооперації, а не централізованим підприємством. Колективне підпорядковане індивідуальному і ніяк не навпаки. Іншими словами ОСББ - це організація не НАД мешканцями квартир, а МІЖ ними, яка створена з метою кращого і більш повного задоволення їхніх потреб.
Sergiy
26 Березня 2013 p. 09:34
Аналіз нормативно- правового поля щодо сфери водопостачання підтверджує різницю між двома видами діяльності(центалізоване водопостачання та надання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води).Отже законодавець повинен надати право монополісту постачати воду як товар в кожну окрему квартиру.В такому разі зникне надання послуг. Теперішні норми дозволяють визначити виконавця послуг який буде будувати свої взаємовідносини з окремими квартирами по постанові 630. Або ЖБК та ОСББ як колективний споживач визначить юрособу яка буде представляти інтереси співвласників у взаємовідносинах з постачальником води(водосервісне підприємство,управляючу компанію,своє правління та інше).Отже в ринкових умовах має бути право вибору отримати товар на межі будинку,безпосередньо в квартирі або отримати послугу з централізованого холодного та гарячого водопостачання.Основною умовою укладання договорив щодо різноманітних договірних відносин має бути 100-відсотковий будинковий та квартирний облік води та справні мережі ціркуляції ГВ як зовнішні так і внутрішньо будінкові.
Sergiy
26 Березня 2013 p. 11:10
Пані Катерино! Підтверджую.До будинку встановлює Нацрегулятор.В квартирі на послугу місцева влада.Дійсно вони не можуть бути однакові.А ЖБК чи ОСББ приймає рішення щодо використання тарифів встановлених місцевою владою або інше.
Блоги