Рус Укр
ГоловнаБлогиПропоную обговорити Проект ЗАКОНУ
Опитування всі опитування
ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ ВАМ ВЧАСНО СПЛАЧУВАТИ РАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ ЖКГ?
Занадто високі тарифи
Регулярне підвищення квартирної плати
Низька якість послуг або їх повна відсутність
Не дотримання виконавцями термінів з вивезення сміття
Бездіяльність ЖЕКу
Нічого, я завжди вчасно сплачую
Я не вважаю за потрібне платити за комунальні послуги

  

Пропоную обговорити Проект ЗАКОНУ

2500
"Про внесення змін до деяких законів України щодо створення і використання корпоративних амортизаційних депозитних рахунків житлових будинків"

Проект вноситься народним депутатом України Морозенком Є.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо створення і використання корпоративних амортизаційних депозитних рахунків житлових будинків

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1.  В Житловому кодексі Української РСР ( Відомості Верховної Ради (ВВР),1983, Додаток до N 28, ст.573) із змінами, внесеними згідно із Законами України, прийнятими до 01.04.2013р.:

- статтю 14 доповнити пунктом 9 такого змісту:

“9) створюють корпоративний амортизаційний депозитний рахунок (КАДР) житлового будинку та забезпечують використання його коштів за прямим призначенням - на капітальний або поточний ремонтбудинку та його  інженерних мереж. ”

- статтю 15 доповнити пунктом 14 такого змісту:

“14) допомагають мешканцям квартир створювати власні корпоративні амортизаційні депозитні рахунки. ”

- статтю 16 доповнити пунктом 10 наступного змісту:

 “10) забезпечують перерахування коштів на КАДР житлових будинків, що знаходяться у комунальній власності, або таких, що визнано безгосподарними, у розмірах і порядку передбаченому чинним законодавством.”

         - абзац  1  статті  175  після  слова  “благоустрою”  доповнити  словами “ а

також співпрацювати з балансоутримувачами житлових будинків по створенню корпоративних амортизаційних депозитних рахунків, їх наповненню та використанню за цільовим призначенням. ”

         - абзац 3 статті 177 після слова “рахунок” доповнити словами “ або з використанням коштів КАДР, згідно рішення загальних зборів власників та розпорядників приміщень. ”

         - в першом реченні абзацу 1 статті 187 після слова “кооперативів” доповнити словами і цифрами “ та фінансових ресурсів КАДР, створених кооперативами. Амортизаційні внески членів житлово-будівельних кооперативів на проведення поточного і капітального ремонту житлових будинків встановлюється в розмірі 0,5  грн. за 1 кв. метр житлової площі квартири, 0,5 грн. за 1 кв. метр площі загального користування і не менше 0,5 грн за 1 кв. метр площі приміщення комерційного використання.  Базова ціна може бути змінена за рішенням загальних зборів членів житлово-будівельних кооперативів.”

 2. В Законі України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 47, ст.514) із змінами, внесеними згідно із змінами, внесеними згідно із Законами України, прийнятими до 01.04.2013р.:

         - пункт 1 статті 1 доповнити абзацами 18, 19, такого змісту:

 “ корпоративний амортизаційний депозитний  рахунок (КАДР) – рахунок в банківській установі, на який перераховуються кошти власників та розпорядників житлових приміщень на поточний або капітальний ремонт  житлового будинку та його інженерних мереж; ”

  “площа загального використання – приміщення житлового будинку для спільного користування -прихожі, коридори, сходові площадки, тощо.“ 

         - закон доповнити статтею 33 наступного змісту:

           “Стаття 33. КАДР житлового будинку – створення, використання

1. КАДР житлового будинку відкриває його балансоутримувач власним коштом в обслуговуючому банку, який визначається на конкурсних засадах місцевою радою і в подальшому є його розпорядником.

 2. Внески на КАДР зобов’язані здійснювати щомісячно:

     - власники або розпорядники житлових приміщень - в розмірі 0,5 грн за 1 кв. метр загальної площі, до прийняття ними рішення на загальних зборах, які скликаються у відповідності з пунктом 5 цієї статті;

     - власники або розпорядники приміщень комерційно-го використання в розмірі 0,5 грн за 1 кв. метр загальної площі до прийняття рішення місцевою радою, відповідно до пункту 6 цієї статті;

     - балансоутримувачі житлового будинку – в розмірі 0,5 грн за 1 кв. метр площі загального використання до прийняття рішення місцевою радою, відповідно до пункту 6 цієї статті.

3. Особи, зазначені в пункті 2 цієї статті, зобов’язані щомісячно сплачувати внески на КАДР. Контроль за перерахуванням коштів та претензійну роботу здійснює балансоутримувач.

 4. Пільгові ставки на внески до КАДРу, незалежно від їх розміру, не застосовуються.

5. За пропозицією балансоутримувача або власників житла скликаються загальні збори власників та розпорядників житлових приміщень, на яких приймається рішення про розмір внесків до КАДР-у з одного квадратного метра загальної площі житлових приміщень.

 6. Місцева рада обраховує та затверджує розмір внесків до КАДРу житлового будинку на приміщення комерційного та загального користування з розрахунку не менше ніж зазначено в пункті 2 цієї статті.

7. Використання коштів КАДРу житлового будинку здійснюється виключно за рішенням загальних зборів власників та розпорядників приміщень, яке передається для виконання балансоутримувачу. 

8. Виконання робіт за рахунок коштів КАДР здійснює балансоутримувач шляхом укладення договорів з виконавцем, якого визначає конкурсна комісія обрана на загальних зборах власників та розпорядників житлових приміщень;

9. При визначенні виконавця законодавчі обмеження по термінам, обсягам, процедурам та іншому не застосовуються.”

 II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради  України

________________________________________________________________________________

                               Верховна Рада України

          Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 12 Закону України “Про статус народного депутата України”, в порядку законодавчої ініціативи, вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України“Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та використання корпоративних амортизаційних депозитних рахунків житлових будинків”.

          Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Морозенко Є.В.

          Додатки:

1.     Проект Закону України на 3 арк.

2.     Пояснювальна записка на 1 арк.

3.     Порівняльна таблиця на 6 арк.

4.     Проект постанови Верховної Ради України на 1 арк.

5.     Документи законопроекту в електронному вигляді.

 Народний депутат України                                  Морозенко Є.В.

_________________________________________________

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та використання корпоративних амортизаційних депозитних рахунків житлових будинків ”

 1.     Обгрунтування необхідності прийняття акта

Житловий фонд України складається із житлових будинків, що знаходяться у власності держави, місцевих рад, підприємств, житлово-будівельних кооперативів, житлово-експлуатаційних підприємств, власників квартир у багатоповерхових будинках та житла в приватних будинках.

Відновлення і ремонт житлового фонду відбувається з різних джерел фінансування, але серед них відсутні амортизаційні кошти, оскільки ці кошти для цілей ремонту, як правило, не нараховуються, а ведеться тільки планове списання балансової вартості житлового будинку по мірі його експлуатації і зносу.

Реальних коштів, для утримання житлового фонду в належному стані вкрай не вистачає, від чого багато житлових будинків занедбані, їх інженерні мережі зношені, постійно ламаються, а деякі знаходяться в аварійному стані.

Нормами діючого законодавства не передбачено залучення додаткових коштів на утримання і ремонт житла за рахунок інших джерел фінансування, а тому пропонується внести до них відповідні доповнення.                          

2. Мета і завдання проекту Закону

Метою законопроекту є законодавче забезпечення порядку формування корпоративних амортизаційних коштів, як додаткових інвестицій на утримання і ремонт житлового фонду.

Ці кошти пропонується створювати за рахунок балансоутримувача житлових будинків, а також внесків власників і мешканців квартир та жителів гуртожитків з використанням їх за прямим призначенням – на благоустрій і ремонт житлових будинків, гуртожитків, індивідуальних квартир та їхніх інженерних мереж.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Житловий кодекс Української РСР та Закон України “Про житлово-комунальні послуги”.

Проект акта не вимагає внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування           

Реалізація цього законопроекту не передбачає додаткових фінансових витрат та видатків з Державного бюджету України.

5. Прогноз результатів

Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та використання корпоративних амортизаційних депозитних рахунків житлових будинків” дозволить забезпечити залучення додаткових коштів на благоустрій і ремонт житлових будинків, квартир та інженерно-технічної інфраструктури житлового фонду.  

____________________________________________________________________________

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України

щодо створення і використання корпоративних амортизаційних депозитних рахунків житлових будинків’’ 

 

З текстом документу можна ознайомитися тут.

Катерина Чижик
 
Коментарі (2)
Иван Смольный1
11 Травня 2013 p. 15:19
С точки зрения юриспруденции этот бред не стоит и комментировать. С ОСББ дело не клеется (спихнуть жилой фонд с глаз долой), вот и появляются на свет проекты НПА целью которых есть попытка тупо ободрать потребителя и создать очередную коррупционную кормушку для муниципалов.
Пупкин1
14 Травня 2013 p. 21:30
Пан Морозенко Є.В. спочатку хай підрахує скільки коштів платить народ, та, подумає куди вони діваються. Від таких законів Україна перетворюється на руїну із прогресуючою купою жебраків.